• Điện thoại: 
  • Email: hth-ductho-thnguyenxuanthieu@edu.viettel.vn
  •  Địa chỉ: Xã Bùi Xá, Huyện Đức Thọ
Nghiệp vụ sư phạm
Thăm dò ý kiến

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN XUÂNTHIỀU

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá X) về việc đại hội CĐCS; Kế hoạch số 01/KH-CĐGD ngày 03/8/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Giỏo dục nhiệm kỳ 2012-2017, được sự nhất trớ của chi uỷ, Cụng đoàn trường TH Nguyễn Xuân Thiều tổ chức Đại hội nhiệm kỡ 2012-2015.

Với phương châm của đại hội là: Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới và thiết thực

Đại hội đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra và nhất trí quyết nghị.

     1/ Thông qua báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012 về kết quả hoạt động  phong trào công chức, viên chức, lao động của công đoàn trong nhiệm kỳ vừa  qua. Báo cáo kiểm điẻm đánh giá kết quả lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012. 

     2/ Với nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức công đoàn trước tình hình mới, Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-2015. Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi và lao động giỏi, tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh.

    3/ Đại hội tiếp thu ý kiến phát biẻu của thầy Nguyễn Viết Lộc CTCĐ Giáo dục coi đó là định hướng để cụ thể hoá chương trình hành động của công đoàn  trong thời gian tới, đồng thời tiếp thu ghi nhận những ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu Đại hội, giao cho Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2015 nghiên cứu bổ sung vào quá trình thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của các công đoàn cấp trên để xây dựng và cụ thể hoá chương trình hành động trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ  mà đại hội đã thông qua.

     4/ Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012- 2015 là 3 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục nhiệm kỳ 2012 - 2017 là 2 đ/c.

     5/ Đại hội Công đoàn trường TH Nguyễn Xuân Thiều nhiệm kỳ 2012 - 2015 kêu gọi toàn thể đoàn viên trong đơn vị phát huy sức mạnh đoàn kết, nổ lực phấn đâú vượt qua khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và những mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra góp phần cùng cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 và những năm học tiếp theo./.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 – 2015

1.Đ/c Phạm Thị Thanh Bình – CTCĐ

2.Đ/c Lê Xuân Hương – P.CTCĐ, Chủ nhiệm UBKTCĐ

3.Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Uỷ viên, Tổ trưởng nữ công

Tin liên quan
Video Clips
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 02 : 197
Tháng trước : 932