• Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khoá X) về việc đại hội CĐCS; Kế hoạch số 01/KH-CĐGD ngày 03/8/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Giỏo dục nhiệm kỳ 2012-2017, được sự nhất trớ của chi uỷ, Cụng đoàn trường TH Nguyễn Xuân Thiều tổ chức Đại hội nhiệm kỡ 2012-2015.Với phương ...
> Xem chi tiết